Roelse Makelaardij en de Wwft

De wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme

Wat is
de Wwft?

De wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme

Deze wet is in 2008 ontworpen om te voorkomen dat mensen of bedrijven zwart geld witwassen of geld besteden aan terroristische activiteiten. Voor een aantal beroepsgroepen bevat deze wet verplichte handelingen. Makelaars vallen onder deze wet. In 2018 is deze wet aangescherpt. Concreet houdt dit in dat makelaars verplicht zijn om een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties moeten melden bij het FIU (Financial Intelligence Unit). De FIU analyseert de meldingen en zal vaststellen of er nadere acties nodig zijn.

Roelse Makelaardij en de Wwft

Wat betekent het voor u dat Roelse Makelaardij deze wet zal naleven? De belangrijkste verplichting uit deze wet is voor Roelse Makelaardij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek en dat wij hieruit volgend een meldingsplicht hebben. De aan-of verkoopopdracht mag volgens de wet niet worden uitgevoerd voordat wij de onderzoeken hebben afgerond. Dit clientonderzoek houdt in dat wij uw identiteit zullen vaststellen aan de hand van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs), uw identiteit controleren en de gegevens hiervan in ons dossier vastleggen. Uw gegevens worden vervolgens geverifieerd bij Handelzeker. Neemt u daarom altijd uw geldig legitimatiebewijs mee als u voor de eerste keer gaat bezichtigen of als u een opdracht bij ons wilt plaatsen.

Het cliëntenonderzoek is niet alleen noodzakelijk voor de cliënten die een verkoopopdracht hebben geplaatst bij Roelse Makelaardij. Ook voor kopers van deze woningen geldt voor Roelse Makelaardij de verplichting tot vaststelling, controleren en vastlegging van de persoonlijke gegevens. Daarom willen wij ook van een kopende partij de legitimatiebewijs inzien en vastleggen.

Wanneer wij het vermoeden hebben dat er sprake is van witwassing of financiering van terrorisme, zijn wij altijd verplicht hiervan melding te maken bij het FIU. Ook ongebruikelijke transacties waarbij een bedrag in contanten groter dan € 10.000,00 wordt geboden, vallen hieronder.
Wanneer de cliënt een politiek prominent persoon is, of een direct familielid hiervan is,  zijn wij genoodzaakt een verscherpt cliëntenonderzoek uit te laten voeren. De kosten die hierbij in rekening worden gebracht, zijn voor de cliënt.

Voor het niet naleven van de Wwft kan ons een sanctie, dwangsom of boete worden opgelegd.

U kunt op de website van Handelzeker en de belastingdienst veel meer informatie terugvinden over de Wwft en de naleving hiervan.

Roelse Makelaardij Montfoort